Criteris d’avaluació i recuperació
(curs actual)

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE LA PRIMERA I LA SEGONA AVALUACIÓ DEL CURS ACTUAL 1r ESO, 2n ESO i 4t ESO


E
ls professors facilitaran unes ​tasques de recuperació per cada alumne ​de la 1a i la 2a avaluació. L’alumne les haurà d’entregar en el període fixat pel professor. Si la tasca està feta correctament l’alumne obtindrà una qualificació de ​AS.

AVALUACIÓ FINAL I RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

A l’avaluació final es farà una mitjana de la 1a i la 2a avaluació. La 3a avaluació servirà per millorar la nota de la mitjana de la 1a i la 2a avaluació.

Si aquesta mitjana té la qualificació de NA, l’alumne haurà de fer la recuperació extraordinària durant el mes de juny.

La recuperació extraordinària consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne aprovarà l’assignatura amb una qualificació de ​AS​ .

Els comentaris estan tancats.